Persekutuan yang Sejati

Minggu, 2019-07-07
Persekutuan yang Sejati by Rev David Maleke.
Nats Alkitab: Kisah Para Rasul 2:41-47.