Satu di dalam Roh

Minggu, 2019-07-28
Satu di dalam Roh by Rev David Maleke.
Nats Alkitab: Kisah Para Rasul 4:23-37.